HEMUppdaterad 2024-07-08

Kontrollerad 2023-05-28

lena.kalmer.lk@gmail.com

VÄLKOMMEN TILL HEDA HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

Den vackra hembygdsgården är en före detta komministerbostad byggd i slutet av 1700-talet


Historik

Vid en kyrklig hembygdfest 1933 föddes tanken på en hembygdsförening i Heda. Det dröjde emellertid ända till 1951 innan föreningen bildades på initiativ av kyrkoherde Axel Sköld. Redan från starten beslutades att ingen årsavgift skulle krävas och att församlingens alla invånare automatiskt var medlemmar. Den första styrelsen utgjordes förutom av Axel Sköld av Harald Bengtsson (ordf.), Ingrid Ekman, Henning Karlsson och Arvid Larson, vilken skrev under signaturen Arvid Brunnsgård.


Den gamla komministerbostaden (Heda 1:6) blev hembygdsgård och där skapades ett sockenmuseum. Det uttalades en förhoppning om ”att alla församlingsbor skulle känna en förbindande samhörighetskänsla och till museet skänka eller deponera kulturföremål och bohag av skilda slag”. Det var meningen att ”föreningen skulle bli till glädje och fromma för både sockenbor och bygd”. 


Hösten 2004 gav föreningen ut boken ”Heda sockens bebyggelse och boende”, vilken tagits fram för att visa den bebyggelse och de boende som fanns i Heda socken vid årsskiftet 2003/2004. Till årsmötet 2015 var den andra  boken med titeln "Minnen från Heda i ord och bild" färdig.

Båda böckerna kostar 200 kr varder och kan köpas på biblioteket i Ödeshög, via ordföranden, Märta Tollander, telefon 0144-320 04


Nutid

En grupp inom hembygdsföreningen har  bl. a. forskat  kring gamla skifteskartor, samt dokumenterar olika hantverkare som verkat inom socknen, inventerar gamla kort mm. En del av detta samlades i en bok, -"Minnen från Heda i ord och bild"- vilken gavs ut 2015.


Tillsammans med Heda kulturstråk genomförs varje år den första lördagen i juli en "Gammaldags marknad".