Styrelse


Uppdaterad 2024-04-11

Kontrollerad 2024-04-11

lena.kalmer.lk@gmail.com

VÄLKOMMEN TILL HEDA HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

Styrelse

Ordf.            Håkan Fredriksson       tel. 070-5232002

v ordf.          Mats Lejon                          070-6853080

Sekr.            Christel Persson                 073-0985673

Kassör        Anders Lindqvist

Ledamöter   Thomas Bäckström             

                     Ove Steen

                     Ebba Reeder

                     Eva Kronhed 

                     Agneta Lindqvist (suppleant)

                     Erik Kronhed (suppleant)

                     Lena Kalmér (suppleant)


Adress:

Heda hembygdsförening

c/o Håkan Fredriksson

Heda Jussberg Solåsen

599 94 Ödeshög


email: hembygd@hedainfo.se