Boken Minnen från Heda i ord och bild


Uppdaterad 2024-01-07

Kontrollerad 2024-01-07

lena.kalmer.lk@gmail.com

VÄLKOMMEN TILL HEDA HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

På årsmötet den 22 mars 2015 presenterades boken "Minnen från Heda i ord och bild".

Boken är framtagen av en arbetsgrupp inom Heda hembygdförening bestående av John Bäck, Margaretha Bäck, Ingrid Ewaldsson, Sören Ewaldsson, Erik Kronhed, Sture Svensson, Märta Tollander och Ylva Wigh. Sammanhållande har varit Ingrid och Sören Ewaldsson med Sören som redaktör.  Layout och sättning är gjord av Michael Ernst,Textassistans Heda.

Boken är tryckt av Dangård LITHO, Ödeshög.


Boken finns att köpa för 300 kronor efter kontakt med någon av  följande personer:

Märta Tollander,      tel. 0144-32004

samt på Biblioteket i Ödeshög.


Denna artikel var införd i Östgöta Correspondenten den 24 mars 2015.